ผู้บริหาร

พลเรือโท

เผดิมชัย สุคนธมัต

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

สมรภูมิ จันโท

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

สาโรจน์ บุญทับ

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี

อุทัย ยังวิลัย

เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

ขวัญชัย ขำสม

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก

ธีรนันท์ มาแดง

รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด