นาวาเอก พลกิต สาหร่าย

 • นาวาเอก พลกิต สาหร่าย

 • รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 2 กันยายน 2510
 • สมรส
 • แสงทอง สาหร่าย
 • 1 คน
 •  

  การศึกษา

  - หลักสูตร 1 ปี  รร.เตรียมทหาร

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา

  - เสนาธิการทหารบก

  - นายทหารส่งกำลังบำรุง ระดับผู้บริหาร

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  - Strategic Leadership Programme

  ตำแหน่ง

  - ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นยก.บก.กรม ร.๓ พล.นย.

  - นกขร.ฝ่าย กขร.บก.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.

  - ผบ.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.

  - หน.ฝยก.บก.พล.นย.

  - จร.ฝ่าย จร.นย.

  - รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร.

  - ผบ.กรม สน.พล.นย.

  - ผอ.สรมน.จ.บ.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร.

  - รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.

  - รอง ผบ.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  - นายทหารราชองครักษ์เวร