พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท

 • พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท

 • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • -
 • -
 • -
 • -
 •  

  การศึกษา

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๔

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๑                

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๗                            

  - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (NIDA)        

  - วิทยาลัยกองทัพบก รุ่นที่ ๕๘

  - หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคง

  ประวัติรับราชการ

  - ผบ.พัน.รนบ.พล.นย.

  - รอง ผอ.กปค.วทร.สรส. และ รรก.หน.ฝ่าย กบ.พล.นย.

  - รอง ผอ.ขว.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ผบ.กรม ร.1 พล.นย.

  - เสธ.พล.นย.

  - รอง ผอ.สบส.กพ.ทร.

  - ผอ.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร.

  - รอง ผบ.รร.นร.

  - รอง ผบ.นย.