นาวาเอก ธีรนันท์ มาแดง

 • นาวาเอก ธีรนันท์ มาแดง

 • รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 • 24 มีนาคม 2510
 • สมรส
 • นางฐิตาภรณ์ เทพรักษ์
 • 3 คน
 •  

  การศึกษา

  - หลักสูตร 1 ปี รร.เตรียมทหาร  

  - ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี

  - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย.

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)

  - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

  ตำแหน่ง

  - นลว.ผท.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นลว.ผท.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นกบ.บก.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - นยก.บก.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  ผบ.ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย.

  - หน.กิจการพลเรือน กพร.นย.

  - ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

  - เสธ.กรม ป.พล.นย.

  - หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

  รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง ผอ.กพ.นย.

  - รอง เสธ.พล.นย.

  - ฝสธ.สง.ปรมน.ทร.

  - ผบ.กรม ป.พล.นย.

  - รอง เสธ.นย.

  ตำแหน่งพิเศษ

  นายทหารราชองครักษ์เวร