เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
ผบ.ทร. ตรวจความก้าวหน้าศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ผบ.ทร. ตรวจความก้าวหน้าศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร.และคณะฯ ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร/สถานที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔