ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.

น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. (ท่านเก่า) กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาให้กับ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. (ท่านใหม่) โดยมี ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมพิธี

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕