เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย.ประจำพื้นที่ เป็นประธานการประชุมสั่งการตามแผนถวายความปลอดภัย

น.อ.อำมร ซื่อตรง ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย.ประจำพื้นที่ เป็นประธานการประชุมสั่งการตามแผนถวายความปลอดภัย

น.อ.อำมร ซื่อตรง ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย.ประจำพื้นที่/ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานการประชุมสั่งการตามแผนถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔