เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ

Release Date : 20-11-2023 00:00:00
เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ

เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือโดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง