ชาวบาเจาะ ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ

Release Date : 06-10-2020 13:42:08
ชาวบาเจาะ  ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ

         เมื่อ ๕ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ ร.อ.ดำหริ  พละหงษ์ นกร.บก.ฉก.ทพ.นย.ทร. ได้รับมอบหมายจาก ฉก.ทพ.นย.ทร. เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมปฏิเสธการก่อเหตุรุนแรง หลังจากเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด จนท.ทหารของ ฉก.ทพ.นย.ทร. เมื่อ ๒ ต.ค.๖๓ ที่ผ่านมา ณ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ ม.๑ บ.จำปากอ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมี นายฮาศิส เหาะนะ หน.กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอบาเจาะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิด  ส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน และเด็กนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมจัดให้มีการละหมาดฮายัด หลังจากนั้นโต๊ะอิหม่ามกล่าวขอให้ในพื้นที่ไม่มีเหตุรุนแรง เกิดความสงบสุข และร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน