ผู้บริหาร

น.อ.

สันติ เกศศรีพงษ์ศา

ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.อ.

สาคเรศ โชติประดา

รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.อ.

วัชระ โคตรพัฒน์

รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ท.

กวีวัฒน์ เก่งการ

เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ท.

อำนาจ คงแสง

ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.

น.ท.

ไกรวัฒน์ สายเปียง

ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง เสธ.ฉก.นย.ทร.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด