ผู้บริหาร

น.อ.

สันติ เกศศรีพงษ์ศา

ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.อ.

มนตรี โตประเสริฐ

รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.อ.

วัชระ โคตรพัฒน์

รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ท.

กวีวัฒน์ เก่งการ

เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ท.

อำนาจ คงแสง

ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.

น.ท.

พลพิพัฒน์ เศวตวงศ์

ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด