ผู้บริหาร

น.อ.

พงษ์ศักดิ์ ทองไสย

ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.อ.

สาคเรศ โชติประดา

รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.อ.

วัชระ โคตรพัฒน์

รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ท.

นพนัย สวนเดิมบาง

เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ท.

ไกรวัฒน์ สายเปียง

ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง เสธ.ฉก.นย.ทร.

น.ท.

ยี่พญา โยวะผุย

รอง เสธ.ฉก.นย.ทร.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด