ผู้บริหาร

นาวาเอก

อำมร ซื่อตรง

ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

นาวาเอก

ปรัชญา หาญเทียม

รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

นาวาเอก

สรรธาร บุตรแก้ว

รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

นาวาโท

น.ท.ธีรยุทธ ภักดีภักดิ์

เสธ.กรม ร.๓ พล.นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด