ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน

Release Date : 20-10-2020 00:00:00
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๓ และรุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๓  ที่ขอสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจำการน้อยกว่า ๒ ปี ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส