น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานอ่านสาร พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร.เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 20-11-2023 00:00:00
น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานอ่านสาร พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร.เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๖ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานอ่านสาร พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร.เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีกำลังพลของหน่วยแถวรับฟังสาร ฯ ณ อาคารอบรม (โรงยิม) ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (กรม ร.๓ พล.นย.) ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานอ่านสาร พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร.เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง