น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ในนาม “ หน่วยทหารนาวิกโยธินภาคใต้ ”ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 18-11-2023 00:00:00
น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ในนาม “ หน่วยทหารนาวิกโยธินภาคใต้ ”ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ในนาม “ หน่วยทหารนาวิกโยธินภาคใต้ ”ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดโคกโก ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาสเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสำหรับก่อสร้างศาลาที่พักศพหลังใหม่ และสมทบทุนสำรองไว้สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรในจังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป โดยมี น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผบ.นขต.ฯ ฝ่ายอำนวยการ กำลังพล พุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ จว.นราธิวาส และใกล้เคียง บริจาคสมทบทุนถวายผ้ากฐินสามัคคีร่วมกับทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐๒,๔๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ในนาม “ หน่วยทหารนาวิกโยธินภาคใต้ ”ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง