ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.สุรชัย เจริญรบ ผบ.กบร.กร. ณ บก.กบร.กร. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.สุรชัย เจริญรบ ผบ.กบร.กร. ณ บก.กบร.กร. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.สุรชัย เจริญรบ ผบ.กบร.กร. ณ บก.กบร.กร. และทำการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕