ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕ กรม รปภ.นย. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕ กรม รปภ.นย. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕