ผบ.กรม รปภ.นย. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตานโยบายของ ผบ.ทร. และ นโยบายของ ผบ.นย. ประจำปี งป.๖๗ ณ ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.

Release Date : 12-10-2023 00:00:00
 ผบ.กรม รปภ.นย. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตานโยบายของ ผบ.ทร. และ นโยบายของ ผบ.นย. ประจำปี งป.๖๗  ณ  ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.

  

 เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๖ น.อ.นพโรจน์  สิริปริยพงศ์ ผบ.กรม รปภ.นย. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตานโยบายของ ผบ.ทร. และ นโยบายของ ผบ.นย. ประจำปี งป.๖๗ ณ  ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.

รูปภาพที่เกียวข้อง
 ผบ.กรม รปภ.นย. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตานโยบายของ ผบ.ทร. และ นโยบายของ ผบ.นย. ประจำปี งป.๖๗  ณ  ห้องประชุม บก.กรม รปภ.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง