รอง ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นผู้แทน นย. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

Release Date : 23-10-2023 00:00:00
รอง ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นผู้แทน นย. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

                                                     

      เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๖ กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย (น.๒ ป.๒ พลฯ ๖) โดยมี น.อ.กิจจา แจ้งสุข รอง ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นผู้แทน นย. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

      

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กรม รปภ.นย. เป็นผู้แทน นย. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง