กรม รปภ.นย. จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

Release Date : 23-10-2023 00:00:00
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

       

            เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๖ กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) โดยร่วมพัฒนา ทำความสะอาด โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ม.๑๑
ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

     

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง