พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม รปภ.นย. ระหว่าง น.อ.ชนก สนทราพรพล (ท่านเดิม) กับ น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ (ท่านใหม่) ณ บก.กรม รปภ.นย.

Release Date : 11-10-2023 00:00:00
พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม รปภ.นย. ระหว่าง น.อ.ชนก สนทราพรพล (ท่านเดิม) กับ น.อ.นพโรจน์  สิริปริยพงศ์ (ท่านใหม่)   ณ  บก.กรม รปภ.นย.

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๖ กรม รปภ.นย. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม รปภ.นย. ระหว่าง น.อ.ชนก สนทราพรพล (ท่านเดิม) กับ น.อ.นพโรจน์  สิริปริยพงศ์ (ท่านใหม่)   ณ  บก.กรม รปภ.นย. 

     

       

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม รปภ.นย. ระหว่าง น.อ.ชนก สนทราพรพล (ท่านเดิม) กับ น.อ.นพโรจน์  สิริปริยพงศ์ (ท่านใหม่)   ณ  บก.กรม รปภ.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง