กรม รปภ.นย. จัดกำลังพลในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขาพลอย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

Release Date : 13-10-2023 00:00:00
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพลในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขาพลอย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

         

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๖ กรม รปภ.นย. จัดกำลังพล ๓๐ นาย ในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขาพลอย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

        

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรม รปภ.นย. จัดกำลังพลในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขาพลอย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง