แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Release Date : 02-12-2019 16:05:10
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (นย. รับผิดชอบ)

 

๑. การแจกจ่ายร่างแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๖๓ [คลิก]

๒. แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (นย. รับผิดชอบ) [คลิก]

๓. ตัวอย่าง [คลิก]

๔. นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [คลิก]

๕. ประเด็นนโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [คลิก]

๖. แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [คลิก]