ผลการสอบเลื่อนยศและเลื่อนฐานนะของกำลังพลสายวิทยาการ นย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Release Date : 28-06-2024 10:00:10

 

 

ผลการสอบเลื่อนยศและเลื่อนฐานนะของกำลังพลสายวิทยาการ นย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]