ชปศ.๖๑๕ ฯ เยี่ยมเยียนคณะครู - อาจารย์ โรงเรียนวัดสลักเพชร (เกาะช้าง) ๗ ก.ย.๖๕

Release Date : 08-09-2022 11:56:00
ชปศ.๖๑๕ ฯ เยี่ยมเยียนคณะครู - อาจารย์  โรงเรียนวัดสลักเพชร  (เกาะช้าง)    ๗ ก.ย.๖๕

#วันที่ ๗ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชปศ.๖๑๕ ฯ จัดกำลังพลพบปะเยี่ยมเยียนคณะครู - อาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลักเพชร โดยได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ให้กับครู
และนักเรียน รร.วัดสลักเพชร บ.สลักเพชรเหนือ ม.๕ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด โดยมี
นางสาวนันทิยา บัวตรี (ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดสลักเพชร) เป็นผู้รับมอบ