ชปศ.๖๑๔ ฯ เยี่ยมเยียนประชาชนพื้นที่ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี ๗ ก.ย.๖๕

Release Date : 08-09-2022 11:40:00
ชปศ.๖๑๔ ฯ  เยี่ยมเยียนประชาชนพื้นที่  ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี      ๗ ก.ย.๖๕

#วันที่ ๗ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ชปศ.๖๑๔ ฯ จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียน
นางแป้น น้อยมณี อายุ ๘๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓/๘ ม.๕ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการมอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)