จัดกิจกรรม " หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว " ชปศ.๖๑๔ ฯ ๒๔ ส.ค.๖๕

Release Date : 25-08-2022 10:43:00
จัดกิจกรรม " หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว "  ชปศ.๖๑๔ ฯ    ๒๔ ส.ค.๖๕

#วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ชปศ.๖๑๔ ฯ จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางอาย อารัตน์ อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่ ๓๙ ม.๗ ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)