จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๕

Release Date : 14-06-2022 10:46:00
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา  เมื่อวันที่  ๒ มิ.ย.๖๕

#วันที่ ๒ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ชปศ.๖๑๓ ฯ จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นายสุธี   ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มาเป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำคลองประแกต บ.บ่อโบกปูน ม.๖ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี