" หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว " เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕

Release Date : 14-06-2022 10:30:00
" หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว "  เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕

#วันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ชปศ.๖๑๕ ฯ จัดกำลังพลจิตอาสาและเจ้าหน้าที่พยาบาล  จัดกิจกรรม " หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว "  โดยเข้าเยี่ยม  นางประจิม ญาณเวช  อายุ ๘๖ ปี  อยู่บ้านเลขที่ ๘๔ บ.สลักเพชรเหนือ  ม.๕  ต.เกาะช้างใต้  อ.เกาะช้าง  จว.ตราด โดยการตรวจวัดความดันพร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ป้องกันตนเองและครอบครัว  จากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)