สารเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง " กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด " เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๕

Release Date : 14-06-2022 10:10:00
สารเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง " กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด "  เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๕

#วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๕  เวลา ๐๘๓๐  ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑  แถวรับฟังสารเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง " กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด "   โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์   สัมภวะผล  ผบ.ศปศ.61  เป็นผู้อ่านสาร ฯ