กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน " วันอาภากร " ชปศ.๖๑๗ ฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕

Release Date : 20-05-2022 12:10:00
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องใน " วันอาภากร "  ชปศ.๖๑๗ ฯ  เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕

#วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ ชปศ.๖๑๗ฯ จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหญ้า เนื่องใน " วันอาภากร " วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดวิเวกวราราม ม.๖ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด