แถวรับฟังคำประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน " วันอาภากร " ชปศ.๖๑๓ ฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕

Release Date : 20-05-2022 12:00:00
แถวรับฟังคำประกาศเกียรติคุณ  เนื่องใน " วันอาภากร " ชปศ.๖๑๓ ฯ  เมื่อวันที่  ๑๙ พ.ค.๖๕

#วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ชปศ.๖๑๓ฯ แถวรับฟังคำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ที่ตั้งหน่วยและจัดกำลังพลดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องใน “วันอาภากร” ๑๙ พ.ค. ๖๕ พัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดหนองมะค่า บ.เหมืองแร่ ม.๙ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี