ปลูกต้นไม้ เนื่องใน " วันอาภากร " เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕

Release Date : 20-05-2022 11:50:00
ปลูกต้นไม้ เนื่องใน " วันอาภากร "  เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕

#วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐  กำลังพลของ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ ดำเนินการปลูกต้นไม้ นื่องในวันอาภากร ภายในศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณของพระองค์ท่าน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์