คำประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน "วันอาภากร" เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕

Release Date : 20-05-2022 11:40:00
คำประกาศเกียรติคุณ  เนื่องใน "วันอาภากร"   เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕

#วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.จักรกฤษณ์ สัมภวะผล ผบ.ศปศ.๖๑ อ่านคำประกาศเกียรติคุณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน "วันอาภากร" ประจำปี ๒๕๖๕ ในการแถวตรวจยอดบัญชีพลของหน่วย ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี