:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ ::


หน้าแรกประวัติและภารกิจวิสัยทัศน์/พันธิกิจที่ตั้งหน่วยและหน่วยขึ้นตรงทำเนียบผู้บังคับบัญชาทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติที่สำคัญแผนการดำเนินโครงการ งป.๕๒กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

 

การปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ ( ศปศ.๖๑ )
ในพื้นที่จันทบุรีและตราด ที่สำคัญ

     

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๘ - วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑   ( ศปศ.๖๑) ได้กำเนิดขึ้น  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ มีภารกิจ ในการหาข่าว ป้องกัน และต่อต้าน การแทรกซึม  การบ่อน ทำลาย การก่อ ความไม่สงบ ณ พื้นที่สำคัญ ตามพรมแดน ด้านกัมพูชา ในเขตจังหวัด จันทบุรี และตราด ในห้วงเวลา ที่ผ่านมาตั้งแต่ เริ่มจัดตั้ง จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ทหารนาวิกโยธิน ที่ปฏิบัติภารกิจ ในหน่วยนี้ ต้องพลีชีพเพื่อประเทศชาติ ไปแล้ว ๑๐ นาย  ซึ่งวีรกรรม ทหารหาญ ที่ควรระลึก ถึงคือ

     

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ เรือโทวิบูลย์ อนันตศิริ (ยศในขณะนั้น) เป็น หน.ชปศ.๖๑๓ ได้นำกำลัง เคลื่อนย้าย ด้วยรถ ๒ ๑/๒ ตัน เพื่อเข้ากวาดล้าง หน่วยแทรกซึม ของกัมพูชา ที่มาก่อกวน ประชาชน บ้านคลองใหญ่ อำเภอ โป่งน้ำร้อน ตามแหล่งข่าว ที่ได้รับ แต่ได้ถูกฝ่าย กัมพูชา ซุ่มโจมตี โดยวางกับระเบิดดักรถถังที่ บ้านคลองพร้าว ซึ่งทำให้ รถ ๒ ๑/๒ ตัน เสียหายอย่างยับเยิน เรือโทวิบูลย์ อนันตศิริ ถึงแม้ จะได้รับบาดเจ็บ อย่างหนัก ก็สามารถ สั่งการให้ผู้ใต้ บังคับบัญชา ทำการเคลียร์ พื้นที่บริเวณนั้น มิให้ถูกฝ่ายตรงข้ามซ้ำเติมได้ และก่อนที่จะสิ้นใจยัง พูดว่า "จะขอตายในเครื่องแบบอย่างนี้ และมีใครเป็นอะไรบ้าง" ภายหลังได้เลื่อนยศ เป็น นาวาตรี

     
มื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐   ชปศ.๖๑๒ ได้ตั้งฐาน ปฏิบัติการที่บริเวณ วัดบ้านแหลม ซึ่งอยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ ๔๐๐ เมตร เพื่อป้องกัน การแทรกซึม ของทหารกัมพูชา เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ฝ่ายตรงข้าม ได้ใช้กำลังประมาณ ๓๐ คน เข้าตีฐาน ของ ชปศ. ๖๑๒ ซึ่งมีกำลัง เพียง ๙ นาย โดยการนำ ของ เรือตรี นิวัตน์  พุกกะทรัพย์ ได้ทำการ ต่อสู้อย่างสามารถ  ประมาณ ๒๐ นาที ฝ่ายตรงข้าม จึงล่าถอยไป การปะทะใน ครั้งนี้ทำให้ ฝ่ายตรงข้าม เสียชีวิต ๑ คน (พบศพพร้อม อาวุธในเขตไทย) และคาดว่า จะต้องเสียชีวิต อีกหลายคน ซึ่งฝ่ายตรงข้าม ได้ลากศพไป สำหรับฝ่ายเรา ต้องพลีชีพ เพื่อชาติ ทันที ๓ นาย คือ จ่าเอก ทวีป อันประเสริฐ , จ่าเอก สมลักษณ์ ทับทิมใหม่ และจ่าเอก สำราญ จุ้ยแก้ว
     

สรุปรายชื่อผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๘ - พ.ศ.๒๕๒๘

     
๑. นาวาตรีปกรณ์    นาคศิริพงษ์    เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
๒. นาวาตรีศิลปชัย  กันฑา            เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗
๓. เรือโทวิบูลย์        อนันตศิริ        เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๐๙
๔. เรือตรีอุทัย          นาวิไล          เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๙
๕. พ.จ.อ.ประสงค์    มีชีพกิจ         เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๖
๖. จ่าเอกทวีป          อันประเสริฐ     เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๐
๗. จ่าเอกสมลักษณ์  ทับทิมใหม่      เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๐
๘. จ่าเอกสำราญ      จุ้ยแก้ว           เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๐
๙. จ่าเอกเมธี           ศิลเดชะ         เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๑
๑๐. จ่าเอกมานพ      มาสุด             เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๗

http://www.mod.go.th/http://www.rta.mi.th/ http://www.navy.mi.th/http://www.rtaf.mi.th/index.asp http://www.royalthaipolice.go.th/ http://www.navy.mi.th/marines/http://www.thaimardiv.org/ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

 


ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ศปศ.๖๑)
บ้านคลองตานี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๔๐
โทร.๐๓๙-๔๔๗๑๔๕