:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ ::


หน้าแรกประวัติและภารกิจพันธกิจ/วิสัยทัศน์ที่ตั้งหน่วยทำเนียบผู้บังคับบัญชาทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติที่สำคัญแผนการดำเนินโครงการ งป.๕๒กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

 

“ เราจะมุ่งปฏิบัติงานเพื่ออุดมการณ์ สร้างความพร้อมของประชาชน ให้เกิดความมั่นคงของชาติสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยุทธการ ทุกรูปแบบตามขีดความสามารถ และพร้อมปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้ในสภาวะจำกัด เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชน ”

 

ดูแล/ รักษาที่ดินราชพัสดุ ( สนามบินฉุกเฉินกองทัพเรือ) บ้านมาบคล้า ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๘๕-๒-๐๓ ไร่

ดูแล/ รักษาที่ดินกองทัพเรือ บริเวณที่ตั้ง กองบังคับการ ศููนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนื้อที่ ๒๖๒ ไร่

รวมที่ดินในการดูแล/ รักษา รวม ๓๔๗-๒-๐๓ ไร่


http://www.mod.go.th/http://www.rta.mi.th/ http://www.navy.mi.th/http://www.rtaf.mi.th/index.asp http://www.royalthaipolice.go.th/ http://www.navy.mi.th/marines/http://www.thaimardiv.org/ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

 


ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ศปศ.๖๑)
บ้านคลองตานี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๔๐
โทร.๐๓๙-๔๔๗๑๔๕