น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ จ.นราธิวาส

Release Date : 01-11-2020 00:00:00
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ จ.นราธิวาส

เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๘๓๐ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันงามให้คงอยู่สืบไป ณ ริมเขื่อนท่าพระยาสาย ถนนภูผาภักดี  อ.เมือง  จ.นราธิวาส โดยมี นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีฯ 

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ จ.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง