กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

Release Date : 14-01-2024 08:30:00

          เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๗๓๐ – ๑๔๓๐ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดให้มีการกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงสมรรถนะของอากาศยานเครื่องบินขับไล่แบบกริฟเพน (Gripen) จาก กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี, การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร, การแสดงของชุดสุนัขทหาร, การแสดงบนเวที/กิจกรรมสันทนาการและการเล่นเกมชิงรางวัล, การแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนตันหยงมัส อ.ระแงะ จว.นราธิวาส, การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองที่มาเที่ยวงาน โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บริษัท ห้างร้าน ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งในปีนี้มีเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และบริเวณใกล้เคียง ประมาณ ๒๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ค่ายจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้

          

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง