น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๔ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และแถลงความพร้อมเตรียมรับคณะ ผบ.นย. และ ผบ.ทร.

Release Date : 31-10-2020 13:43:31
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๔ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และแถลงความพร้อมเตรียมรับคณะ ผบ.นย. และ ผบ.ทร.

เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๔ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และแถลงความพร้อมเตรียมรับคณะ ผบ.นย. และ ผบ.ทร. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี ผบ.หน่วยรอง และฝ่ายอำนวยการของหน่วย เข้าร่วมการประชุม 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๔ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และแถลงความพร้อมเตรียมรับคณะ ผบ.นย. และ ผบ.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง