น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และคณะ

Release Date : 30-10-2020 00:00:00
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และคณะ

เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และคณะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ จชต. ณ สำนักงาน บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ๊ต จำกัด (San Frozen Fruit)  ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์  รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และคณะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง