น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์

Release Date : 30-10-2020 00:00:00
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์

เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๓ และรุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๓  ที่ขอสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจำการน้อยกว่า ๒ ปี ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง