น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Release Date : 30-10-2020 00:00:00
น.อ.อำมร  ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.อำมร  ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม (๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.โดยมี พล.ท.เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานการประชุม

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร  ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง