น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และ ผบ.หน่วยรอง ให้การต้อนรับ พล.ท.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ

Release Date : 29-10-2020 00:00:00
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และ ผบ.หน่วยรอง ให้การต้อนรับ พล.ท.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ

เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๔๒๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และ ผบ.หน่วยรอง ให้การต้อนรับ พล.ท.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ที่ผ่านมาของหน่วย ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ในการนี้ พล.ท.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค ๔ อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ และ ผบ.หน่วยรอง ให้การต้อนรับ พล.ท.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง