น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมกิจกรรม “วันรวมใจเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสง” โดยมีพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธาน

Release Date : 28-10-2020 11:10:31
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมกิจกรรม “วันรวมใจเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสง” โดยมีพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธาน

เมื่อ ๒๗ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๔๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.อ.ธงฉาน บุญระเทพ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.และร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “วันรวมใจเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสง” ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรวิถีชุมชน (การปลูกถั่วลิสง) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง ศอ.บต.กับจังหวัดปัตตานี ณ แปลงเรียนรู้การปลูกถั่วลิสง (แปลงขยาย) หมู่ที่ ๑ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมกิจกรรม “วันรวมใจเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสง” โดยมีพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง