น.ท.นพนัย สวนเดิมบาง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ เยี่ยม ชคต.มะนังตายอ, ชคต.ลำภู และ ชคต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

Release Date : 28-10-2020 11:05:21
น.ท.นพนัย  สวนเดิมบาง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ เยี่ยม ชคต.มะนังตายอ, ชคต.ลำภู และ ชคต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

      เมื่อ ๒๗ ต.ค.๖๓ ๑๗๐๐ เวลา น.ท.นพนัย  สวนเดิมบาง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ พร้อมด้วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ และ นยก.ฉก.นย.ทร.๓๓ ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อส.ชคต. ซึ่งมีที่ตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ได้แก่ ชคต.มะนังตายอ, ชคต.ลำภู และ ชคต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.ท.นพนัย  สวนเดิมบาง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ เยี่ยม ชคต.มะนังตายอ, ชคต.ลำภู และ ชคต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง