น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือน ต.ค.๖๓

Release Date : 27-10-2020 00:00:00
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือน ต.ค.๖๓

เมื่อ ๒๗ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน ต.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  โดยมี นายเจษฎา  จิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฯ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือน ต.ค.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง