พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.

Release Date : 02-10-2020 10:00:26
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.

เมื่อ ๑ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. (ท่านเก่า) กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาให้กับ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. (ท่านใหม่) โดยมี ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง