พล.ร.ต.วีระชัย หลีค้า ผบ.พล.นย. เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์

Release Date : 18-01-2023 00:00:00
พล.ร.ต.วีระชัย หลีค้า ผบ.พล.นย. เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.ต.วีระชัย หลีค้า ผบ.พล.นย. เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.พร้อมด้วย น.อ.จักร์กฤช ศิริรักษ์ ผบ.กรม ป.พล.นย. ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยกำลังทหาร ตำรวจหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.วีระชัย หลีค้า ผบ.พล.นย. เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง