น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานอ่านคำกล่าวของ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 17-01-2023 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานอ่านคำกล่าวของ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานอ่านคำกล่าวของ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร.ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานหน้า บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานอ่านคำกล่าวของ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง