กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์แม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 14-01-2023 00:00:00
กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์แม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๑๔๓๐ – ๑๗๓๐ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์แม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ทีมแม่บ้าน ร้อย.บก.กรม ร.๓ พล.นย.รวมกับแม่บ้าน พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.ทีมแม่บ้าน พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.และทีมแม่บ้าน พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.รวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลทีมนักกีฬาอาวุโส (VIP) กับทีมรวมศิลปินดารานักแสดงจาก ช่อง ๗ ณ สนามฟุตบอล พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สร้างรอยยิ้ม สีสัน เสียงหัวเราะ และสร้างภาพบรรยากาศที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่งต่อกำลังพล และครอบครัว

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์แม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง