กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

Release Date : 14-01-2023 00:00:00
กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๗๓๐ – ๑๔๓๐ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดให้มีการกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ประกอบด้วย การแสดงสมรรถนะของอากาศยานเครื่องบินขับไล่แบบกริฟเพน (Gripen) จาก กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี,การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร, การแสดงโดดร่มของนักกีฬาโดดร่มกองทัพเรือ, การแสดงของชุดสุนัขทหาร, การแสดงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ, การแสดงบนเวที/กิจกรรมสันทนาการร่วมกับศิลปินดารานักแสดงช่อง ๗, การเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล, การแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนตันหยงมัส อ.ระแงะ จว.นราธิวาส, การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองที่มาเที่ยวงาน โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ชมรมบิ๊กไบค์ บริษัท ห้างร้าน ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งในปีนี้มีเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และบริเวณใกล้เคียง ประมาณ ๔๕,๐๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ค่ายจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง