คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มครูสอนผ้าปักค่ายจุฬาภรณ์ และสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มผ้าปัก

Release Date : 29-11-2022 00:00:00
คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มครูสอนผ้าปักค่ายจุฬาภรณ์ และสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มผ้าปัก

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธินและคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มครูสอนผ้าปักค่ายจุฬาภรณ์ และสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กรม ร.๓ พล.นย. ณ อาคารศิลปาชีพผ้าปักค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในการนี้ คุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ร่วมติดตามคณะ โดยมี น.อ.จตุพล ชูช่วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๑) พร้อมด้วย น.ท.ศุภกฤต วงศ์สุวรรณ ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย./ผบ.นพป.ฉก.นย.ภต./หน.ฝกร.ฉก.นย.ทร. ครูสอนผ้าปักค่ายจุฬาภรณ์ และสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักฯ ให้การต้อนรับ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มครูสอนผ้าปักค่ายจุฬาภรณ์ และสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มผ้าปัก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง