พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.และคณะฯตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของ ร้อย.ทพ.ที่ ๑๐ ฉก.ทพ.นย.ทร.ฐานปฏิบัติการบ้านฮูแตยือลอ

Release Date : 27-11-2022 00:00:00
พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.และคณะฯตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของ ร้อย.ทพ.ที่ ๑๐ ฉก.ทพ.นย.ทร.ฐานปฏิบัติการบ้านฮูแตยือลอ

เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๒๐ พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.และคณะฯตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของ ร้อย.ทพ.ที่ ๑๐ ฉก.ทพ.นย.ทร.ฐานปฏิบัติการบ้านฮูแตยือลอ ม.๖ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ในการนี้ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ร่วมติดตามคณะฯ โดยมี น.อ.บดินทร์ นิธิอุทัยผบ.กรม ทพ.นย.ทร./ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.พร้อมด้วยกำลังพล ร้อย.ทพ.ที่ ๑๐ ฉก.ทพ.นย.ทร.ให้การต้อนรับ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.และคณะฯตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของ ร้อย.ทพ.ที่ ๑๐ ฉก.ทพ.นย.ทร.ฐานปฏิบัติการบ้านฮูแตยือลอ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง