กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

Release Date : 02-12-2022 00:00:00
กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี น.อ.จตุพล ชูช่วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๑) พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ผบ.นขต.ฯ กำลังพลจิตอาสา ข้าราชการ พลทหาร อส.ทพ.นย.ทร. และกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๐๔ ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน ๔๖,๘๐๐ ซีซี.

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง