พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร.พร้อมด้วย คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.

Release Date : 28-11-2022 00:00:00
พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร.พร้อมด้วย คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.

เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร.พร้อมด้วย คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. พร้อมกับเยี่ยมชมอาวุธ ยุทโธปกรณ์พิเศษ เยี่ยมชมห้องควบคุมทางยุทธวิธี และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. และตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค ๔)ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่ กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ โดยมี พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. คุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ผบ.นขต.ฯ ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันนี้ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. ได้กระทำพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ บริเวณหน้า บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร.พร้อมด้วย คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง